Skład nowego Zarz±du Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przewodnicz±cy

dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

Sekretarz
dr n. med. Majszyk Daniel

Skarbnik
dr n. med. Maria Makuszewska

Członkowie
dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
dr hab. n. med. Wojciech Kukwa

Komisja Rewizyjna
dr n. med. Katarzyna Pierchała
dr n. med. Robert Bartoszewicz
lek. Agnieszka Witkowska