Skład nowego Zarz±du Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przewodnicz±cy

dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

Sekretarz
dr n. med. Piotr Chęciński

Skarbnik
dr n. med. Jagna Nyckowska

Członkowie
dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
dr hab. n. med. Wojciech Kukwa

Komisja Rewizyjna
Przewodnicz±ca
dr n. med. Aleksandra Mickielewicz

Członkowie
dr n. med. Katarzyna Pierchała
dr n. med. Anna Rzepakowska
dr n. med. Roman Stablewski
dr n. med. Robert Bartoszewicz