8 paĽdziernika 2011, Warszawa

Posiedzenie naukowe
[ pobierz program ]16 kwietnia 2011, Warszawa

Posiedzenie naukowe
[ pobierz program ]14 stycznia 2011, Warszawa

Jubileusz 90-lecia Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz program ]

Uroczyste posiedzenie Sekcji Historycznej I Oddziału Mazowieckiego Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi z okazji jubileuszu 25-lecia
założenia Sekcji Historycznej
[ pobierz program ][ wstecz ]